Dalum Bådehavn

Ved bredden af Odense å ligger noget så usædvanligt, som en småbådehavn.

Denne plet jord er Dalum Lystfiskerforening's vugge. Foreningen lejede dette stykke jord af den daværende Dalum Kommune for 1 krone, kort efter foreningens stiftelse i 1937.

Siden kort efter anden verdenskrig har der stået et bådehus på jordstykket. Dette hus er faktisk en gammel "tysker-barak", som blev brugt af tyske soldater under krigen, og som ved krigens slutning blev efterladt ved Dalum Papirfabrik, hvor den havde stået under hele besættelsen. Den dag i dag danner dette hus rammen om alle de aktiviteter, der foregår i Både-havnen.

Som medlem af foreningen er det muligt, at leje en bådplads her, såfremt der er plads.

 

Reglement og oplysninger for Dalum lystfiskerforenings Bådehavn.

Pkt.1:
Medlemskab af Dalum Lystfiskerforening er påkrævet for at opnå retten til en eventuel bådeplads
med tilhørende hus. Øvrige har kun adgang ifølge med et medlem af havnen.
Pkt.2:
For bådeplads betales et årligt kontingent til foreningen,som er fastsat af bestyrelsen. (p.t. 300 kr.)
Pkt.3:
Brugere af området medvirker selv til renligholdelse samt ro og orden, i såvel huset samt udendørs
arealer. Skader meddeles til havnefogeden  (Se eventuelt opslag i havnen)
Pkt.4:
Bådene må tidligst komme i vandet 1. marts og senest 15. april. Bådene må ikke tages op før 15.
Oktober, men skal være oppe på bukke senest 1. December. ( I tilfælde af dårligt vejr eller umuliggørelse af klargøring af både bemyndigelse til at inddrage bådeplads og nøgle.
Øvrige oplysninger:
Depositum kr. 500,- pr. nøgle som udleveres af havnefogeden, som også tildeler bådplads.
Hvis man ikke får taget sin båd op eller i til tiden så koster 50 kr. pr. gang.
Ligeledes koster 100 kr. hvis man ikke deltager i en af de 2 havnedage vi har om året
sidste Lørdag i April og sidste Lørdag i August. begge Lørdage er fra kl. 09 til kl. 12